„Z pozoru zwyczajni, ale niezwyczajni”

„Z pozoru zwyczajni, ale niezwyczajni”
Statystyki donoszą, że będziemy starzejącym się społeczeństwem. Jak zatem młodego człowieka nauczyć szacunku do starych ludzi ? W roku szkolnym 2016/2017 z ówczesną klasą 1R1 zaczęliśmy realizować projekt „Wolontariat z klasą”. Przyświecała nam idea: Jeśli chcesz być szanowany przez młodzież, kiedy będziesz stary, musisz nauczyć się szanować ludzi starych już teraz. Młodzież została objęta czterema warsztatami, podczas których poznała ideę wolontariatu, zapoznała się z tym, jakie trudności towarzyszą w życiu osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, niepełnosprawnym, a także osobom starym. Aby tego doświadczyć uczniowie zakładali np. na siebie ważący 30 kg skafander i wcielali się w osobę w podeszłym wieku. Zwieńczeniem tej akcji było wspólne czerwcowe grillowanie z mieszkańcami DPS URORY w Poznaniu.    [Read more →]

Grudzień 12, 2017   Komentowanie nie jest możliwe