Bezpłatny komputer z Internetem

Miasto Poznań nadal realizuje projekt ‚Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu” w ramach którego użycza mieszkańcom Poznania zestaw komputerowy (tzn. komputer stacjonarny) i zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu. Ten projekt może być znacznym ułatwieniem dla uczniów w obecnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem.

O udział w projekcie mogą starać się osoby zameldowane na terenie Poznania oraz spełniające kryterium dochodowe upoważniające do korzystania z pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych albo posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami osobiście w UMP, ul. Matejki 50 pok. 209 (po uprzednio umówionej wizycie pod nr 61 878  51 82)  lub listownie wysyłając na adres: Urząd Miasta Poznania, Biuro Projektu, ul. Matejki 50 pok. 209, 60-770 Poznań. W załączeniu formularz zgłoszeniowy oraz lista wymaganych załączników.

Szczegóły dot. udziału w projekcie wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie www.poznan.pl/wykluczeniecyfrowe w zakładce rekrutacja.

Formularz zgłoszeniowy

Załączniki do formularza

 

Maj 29, 2020   Komentowanie nie jest możliwe