Australia. Kangury czy Opera Sydney?

W dniu 25 października w Zespole Szkół Ekonomicznych uczniowie klas 4T1,4E2,3T1 mogli dowiedzieć się znacznie więcej na temat Australii, a to dzięki spotkaniu z Maksymilianem Kruk (Max Kruk), który urodził się w Poznaniu, ale wyjechał i wychował się w Australii. Obecnie Max pracuje w Mc Radio i prowadzi audycję ”Poznań International”, gdzie przeprowadza wywiady z ciekawymi ludźmi z całego świata. Wykład przeprowadzony został w języku angielskim, co stanowiło dodatkowy atut tego spotkania – młodzież mogła się przekonać o swoich możliwościach i zdolnościach językowych.Max cierpliwie odpowiadał też na dociekliwe pytania uczniów.

Australia. Kangury czy Opera Sydney?