Lekcja ekonomii społecznej

Klasa 1T1 wzięła udział  w spotkaniu w Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, gdzie uczniowie  dowiedzieli się na czym polega przedsiębiorczość społeczna, jak założyć własną organizację, stać się przedsiębiorczym i rozsądnie pomagać innym. Była to ciekawa lekcja ekonomii społecznej, o której można też przeczytać tutaj