Gratulacje!

Kto powiedział, że technikum to tylko nauka w zawodzie?
Laureaci Nagród Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia sportowe udowadniają, że uczniowie naszej szkoły realizują też swoje sportowe pasje, zdobywając laury na poziomie ogólnopolskim i europejskim.

Nagrody sportowe