Hubert Jeżewski – radnym w Młodzieżowej Radzie Miasta Poznania!

Tylko 36 uczniów szkół ponadgimnazjalnych dostąpiło zaszczytu zostania radnym w MRM. Wśród nich uczeń kl. 3R1 z ZSE Hubert Jeżewski. Hubert, który został w tym roku przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, ma już na swoim koncie sukcesy w działalności społecznej na rzecz uczniów z pewnością wniesie wiele ciekawych inicjatyw do Rady Miasta. Życzymy sukcesów!

Hubert Jeżewski – radnym w Młodzieżowej Radzie Miasta Poznania!