Przemyślana kariera

Trwają zajęcia w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu”. Klasy II: turystyczna, reklamy i informatyczna przygotowują się do stworzenia Indywidualnego Planu Kariery (IPK) najpierw na zajęciach grupowych. A po ich zakończeniu – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Przemyślana kariera