II dzień wymiany polsko-niemieckiej w ZSE

We wtorkowe popołudnie 4 czerwca uczniowie odbyli lekcję wspólnej historii w ramach spotkania z Panią Teresą Tokłowicz, której dzieciństwo przypadło na czas II wojny światowej. Pani Teresa opowiedziała o swoich bardzo trudnych doświadczeniach zdobytych w obozie przesiedleńczym w Potulicach, gdzie jako dziesięcioletnia dziewczynka została przesiedlona w 1941 roku. Uczniowie nie kryli wzruszenia i z dużym zainteresowaniem przysłuchiwali się relacji świadka wydarzeń okresu wojennego. Spotkanie było przygotowaniem do wspólnego i trudnego dla wszystkich uczestników zwiedzania Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau.

historia