Refleksja nad wspólną, trudną historią…

W środę 5.06. grupa polsko-niemiecka wybrała się do Muzeum Auschwitz-Birkenau w ramach realizacji wspólnego programu wymiany uczniowskiej. Wizyta w tym szczególnym miejscu pamięci skłoniła wszystkich uczestników wycieczki do zadumy i refleksji nad trudną wspólną historią naszych krajów. Obrazy, które zobaczyliśmy, pozostaną na zawsze w naszej pamięci.
Bezpośrednie spotkanie z osobą, która przeżyła w dzieciństwie ten koszmar, oraz lekcja historii w byłym obozie koncentracyjnym i zobaczenie tego miejsca na własne oczy, dały wiele bodźców do późniejszych dyskusji i wymiany spostrzeżeń.

Refleksja nad wspólną, trudną historią...