Warsztaty z programowania…

Uczniowie w zawodzie technik programista wzięli dzisiaj udział w warsztatach „Giganci programowania”. Warsztaty były prowadzone przez specjalistę z Politechniki Poznańskiej i odbywały się w Urzędzie Miasta.

Warsztaty z programowania...