Innowacyjne nauczanie prowadzenia działalności gospodarczej

Statystyki wskazują, że w pierwszych latach działalności 70% nowych firm jest likwidowanych.
W naszej szkole chcemy przekazać uczniom wiedzę i umiejętności dotyczące prowadzenia firmy w innowacyjny sposób, wykorzystując oprogramowanie REVAS – Branżowe Symulacje Biznesowe. Symulacja będzie wprowadzana na zajęciach w klasie III na przedmiocie Prowadzenie działalności gospodarczej w branży turystycznej/reklamowej/informatycznej, gdzie uczniowie będą prowadzić wirtualne biuro podróży, agencję eventową lub serwis IT.
Certyfikat trenera Branżowych Symulacji Biznesowych uzyskało, po zdaniu egzaminu, 4 nauczycieli naszej szkoły.

Uczniowie biorąc udział w symulacji, nauczą się w praktyce jak działa prawo popytu i podaży, jak planować strategię rynkową swojej firmy, jak planować zatrudnienie i jaką politykę zatrudnienia prowadzić. A wszystko to na wirtualnym rynku, gdzie działa kilka firm, których decyzje mają wpływ na to, co na tym rynku się dzieje. Symulacja pozwala analizować swoje decyzje na tle decyzji innych podmiotów.

Innowacyjne nauczanie prowadzenia działalności gospodarczej