„Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce”

Z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej 23.09.2019r. uczniowie 4 klas z naszej szkoły mieli możliwość wysłuchania wykładu pracownika IPN pana Marcina Podemskiego. Tematem prelekcji było życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce.
Pan Marcin Podemski przedstawił realia ciężkiego życia w naszym województwie podczas II wojny światowej. Mówił o koszmarze, jaki spotkał okupowanych Wielkopolan.
Szokujące  okazało się, iż okupant bezprecedensowo obchodził się z ludnością cywilną, co objawiało się m.in. rozdzielaniem małżeństw, ograniczaniem dzietności, egzekucjami majątkowymi oraz surowymi karami za drobne przestępstwa. Ponadto Niemcy niszczyli kulturę polską, zakazywali edukacji Polakom oraz germanizowali Wielkopolskę, zmienili też nazwy ulic na niemieckie oraz faworyzowali sprowadzoną ludność niemiecką, której w przeciwieństwie do Polaków, tworzono godne warunki życia na naszych ziemiach.
Była to bardzo cenna lekcja historii, która uświadomiła nam w jakich spokojnych czasach żyjemy oraz jakie trudności musieli znosić nasi przodkowie.
Spotkanie z pracownikiem IPN zorganizowała Pani Profesor Romana Kłos.
Zdjęcie ze strony www.ipn.gov.pl

IPN