Zostań wolontariuszem WOŚP!

Osoby, które pragną wesprzeć WOŚP w XXVIII Finale (12.01.2020) proszone są o wypełnienie zgłoszenia i przekazanie wraz ze zdjęciem w nieprzekraczalnym terminie do 30 października do p. Małgorzaty Lewandowskiej osobiście.

Druk powinien być uzupełniony czytelnie, drukowanymi literami przez Wolontariusza oraz podpisany przez niego i osobę za niego prawnie odpowiedzialną (w przypadku osób niepełnoletnich).

Zostań wolontariuszem WOŚP!