Razem w Europie – szanuj ludzi!

Razem w Europie – szanuj ludzi!
W czerwcu i listopadzie nasza szkoła realizowała dzięki współfinansowaniu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dwa spotkania młodzieży. W dniach 3 – 8 czerwca 2019 Zespół Szkół Ekonomicznych gościł grupę młodzieży z Max-Weber-Berufskolleg z Düsseldorfu, natomiast w dniach 10-16 listopada grupa polska mogła złożyć rewizytę w Niemczech.

Spotkanie młodzieży było realizacją podpisanego między szkołami listu intencyjnego o wzajemnej współpracy. Ponieważ obie szkoły w mniejszym lub większym procencie przyjmują również uczniów obcokrajowców, koniecznym wydaje nam się uwrażliwienie społeczności uczniowskiej na fakt, iż dążymy do jednego celu, jakim jest rzetelna edukacja z uwzględnieniem szacunku dla drugiego człowieka.  

W programie znalazły się tematy historyczne, społeczne, kulturowe, które realizowane były w sposób podkreślający prawo do wyrażania własnych opinii, które nie krzywdzą innych, a są konstruktywne. Uczniom zostało postawione pytanie, czy historia dzieli, czy łączy i jakie wnioski należy wyciągnąć z konsekwencji historycznych wydarzeń.

Ogromne wrażenie na wszystkich uczniach wywarło spotkanie twarzą w twarz z naocznym świadkiem czasów II wojny światowej, gdzie uczniowie mieli możliwość zadawać bezpośrednio pytania i zweryfikować swoje postrzeganie tamtej rzeczywistości, którą znają głównie z lekcji historii.

 

Ważnym dla nas również było podkreślenie istoty zwalczania wszelakich uprzedzeń rasowych, religijnych, ideologicznych, które mogą stać na drodze do korzystania z możliwości zawodowych, jakie daje nam swoboda poruszania się po terenie Europy.

Dla polskich uczniów istotna była konfrontacja z żywym językiem niemieckim jako motywacja do dalszej nauki.

Możemy tu zacytować nasze uczennice, które swoją opinię o spotkaniach zarówno w Poznaniu jak i w Düsseldorfie wyraziły w postaci małej refleksji – przeczytajcie i obejrzyjcie relacje ze spotkań: https://padlet.com/UiD/r47ma4pfec27

Szkoła partnerska: https://www.max-weber-berufskolleg.de/web/