Zarządzenie Dyrektora ZSE

Szanowni Państwo,
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wydał zarządzenie dotyczące funkcjonowania ZSE w okresie od 25.03.2020.
Zarządzenie jest dostępne w dzienniku elektronicznym.

Zapraszamy - classroom