Mamy staże zagraniczne w Erasmus Plus!

Projekt „Aktywni i skuteczni mobilni zawodowo w Europie” to czwarty już projekt, który realizowany będzie przez naszą szkołę przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+
Projekt skierowany jest do 20 uczniów przyszłorocznych klas trzecich, kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik obsługi turystycznej i technik organizacji reklamy.
Uczniowie realizujący projekt wezmą udział w zajęciach językowych, kulturowych i pedagogicznych, które zapewnią im kompleksowe przygotowanie do udziału w zagranicznych praktykach zawodowych.
W trakcie staży uczniowie będą także na bieżąco współtworzyć blog i Instagram oraz opracowywać zadania projektowe zgodne z kierunkiem ich kształcenia.
Zwieńczeniem realizacji projektu będą zebrane przez uczniów doświadczenia, produkty projektu (np. film, blog, wywiady, własne portfolio), ale także otrzymany Europass Mobility – dokument potwierdzający uzyskaną, podczas projektu za granicą, wiedzę i kwalifikacje , honorowany jest przez pracodawców w Unii Europejskiej.

Erasmus