Technik ekonomista czy technik rachunkowości?

W ubiegłym roku szkolnym wprowadzono do technikum nowy zawód: technik rachunkowości oraz zmieniono podstawę programową w zawodzie technik ekonomista.
Czym różnią się teraz te dwa zawody? Gdzie można znaleźć pracę po ukończeniu szkoły?
Szczegóły na grafikach poniżej.

Technik ekonomista Technik rachunkowości