Dokumenty dla uczniów zakwalifikowanych do szkoły

W dniu 12 sierpnia 2020r. zostanie ogłoszona lista uczniów zakwalifikowanych do naszej szkoły.
Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie do dnia 18 sierpnia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników egzaminu ósmoklasisty.
Wykaz wymaganych dodatkowych dokumentów znajduje się w zakładce Nabór