Malta okiem klasy turystycznej

Klasy turystyczne zdobywają umiejętności praktyczne w terenie. Tuż przed końcem nauczania stacjonarnego uczniowie z klasy 2G_T1 zdążyli odwiedzić poznańską Maltę w ramach projektu ,,Zagospodarowanie zbiorników sztucznych na przykładzie Malty”. Spacer w słonecznej jesiennej pogodzie wokół tego jeziora nie tylko był bardzo przyjemny i ciekawy, ale służył też zdobyciu wielu informacji o historii tego terenu, o walorach kulturowych nawiązujących do czasów odzyskania niepodległości przez Polskę, a także o walorach sportowych i rekreacyjnych przejawiających się w takich obiektach jak Termy Maltańskie czy Malta Ski.
Dodatkowych atrakcji dostarczyła impreza sportowa, która się w tym dniu odbywała na Malcie – Mistrzostwa Europy w Kajakarstwie.

Malta okiem klasy turystycznej