„Z pozoru zwyczajni, ale niezwyczajni”

„Z pozoru zwyczajni, ale niezwyczajni”
Statystyki donoszą, że będziemy starzejącym się społeczeństwem. Jak zatem młodego człowieka nauczyć szacunku do starych ludzi ? W roku szkolnym 2016/2017 z ówczesną klasą 1R1 zaczęliśmy realizować projekt „Wolontariat z klasą”. Przyświecała nam idea: Jeśli chcesz być szanowany przez młodzież, kiedy będziesz stary, musisz nauczyć się szanować ludzi starych już teraz. Młodzież została objęta czterema warsztatami, podczas których poznała ideę wolontariatu, zapoznała się z tym, jakie trudności towarzyszą w życiu osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, niepełnosprawnym, a także osobom starym. Aby tego doświadczyć uczniowie zakładali np. na siebie ważący 30 kg skafander i wcielali się w osobę w podeszłym wieku. Zwieńczeniem tej akcji było wspólne czerwcowe grillowanie z mieszkańcami DPS URORY w Poznaniu.   

Zadanie to było najtrudniejsze! Czasem trzeba było stać się oczami osób, które utraciły wzrok i prowadzić je do miejsca spotkania, pomóc przemieścić się na wózku inwalidzkim, podać herbatę, wytrzeć usta po spożyciu posiłku. Nasi uczniowie spisali się na medal, a słów uznania nie szczędzili im pracownicy i mieszkańcy DPS-u!!! Młodzież wyszła poza ramy projektu i postanowiła uwiecznić na filmie trzy osoby z ich historiami. Jego premierowa projekcja odbyła się w wypełnionej po brzegi auli rodzicami uczniów klasy 2R1 oraz nimi samymi. Film wzbudził wiele emocji. W jego trakcie były łzy wzruszenia, salwy śmiechu, a na koniec gromkie brawa.

Uczniowie z rąk pani pedagog Karoliny Markiewicz oraz wychowawczyni Eweliny Staweckiej odebrali dyplomy Wolontariusza.