Z „Drużyną” rozmawialiśmy o szpiku, a z RCKiK oddaliśmy krew.

Z „Drużyną” rozmawialiśmy o  szpiku, a z RCKiK oddaliśmy krew.
Wspólnie z Drużyną Szpiku oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu 14 grudnia zorganizowaliśmy coroczną zbiórkę krwi oraz przeprowadziliśmy spotkania edukacyjne na temat szpiku oraz krwi. W spotkaniu z drugoklasistami udział wzięły członkinie Drużyny Szpiku, cztery niesamowite kobiety: pani Maria Homan, która opowiadała o działaniach Drużyny (w tym tych także wolontariackich), dawca niespokrewniony pani Elżbieta Żurek (19 grudnia minie 16 lat, jak pobrany został od niej szpik i powędrował do młodego chłopaka ze Szwajcarii). O swojej historii opowiedziały dwie siostry: biorca szpiku pani Joanna Archaniołowicz (miło jest nam, że jest Pani naszą absolwentką!!!) ze swoją BOHATERKĄ, dawcą spokrewnionym panią Iwoną Nawrocką.    

Odbyło się także spotkanie dla pierwszoklasistów, których na temat krwi (m.in. jak jest pobierana, na co rozdzielana; jak wczorajsza impreza i „słabe” śniadanie wpływa na jej jakość) edukował przedstawiciel RCKiK pan Michał Sokołowski.

Równolegle w sali gimnastycznej odbyła się coroczna zbiórka krwi wśród pełnoletnich uczniów oraz pracowników naszej szkoły. 45 osób oddało 20,25 litrów krwi.

Dziękujemy Drużynie Szpiku, Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, uczniom i pracownikom szkoły za zaangażowanie w ten wyjątkowy dzień. Osobne słowa podziękowania dla Korneli Nawrockiej i Małgosi Geltz z klasy 4R2 za prowadzenie spotkania z przedstawicielami Drużyny Szpiku!