Organizacja Narodów Zjednoczonych informuje…

11 grudnia 2017 roku gościliśmy w Zespole Szkół Gastronomicznych. Mieliśmy okazję wysłuchać wykładu „Uchodźcy w Polsce i na świecie” prowadzonym przez p. Rafała Kostrzyńskiego z Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Dowiedzieliśmy się kim są uchodźcy, jakie mają prawa oraz jaka jest aktualna sytuacja migracyjna w UE. Bardzo dziękujemy p. Hannie Bandel za zaproszenie.

Organizacja Narodów Zjednoczonych informuje...