Czy można handlować uprawnieniami?

13 grudnia 2017 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie z maklerem, p. Pawłem Appeltem, który zajmuje się min. handlem uprawnieniami do emisji CO2 w spółce Enea Trading.
Spotkanie zostało podzielone na dwie części: w pierwszej p. Appelt opowiedział o swojej pracy oraz przedstawił nam czym zajmuje się jego dział. Poruszył także temat dywersyfikacji portfela inwestycyjnego czy kryptowalut.   Podczas kolejnej części spotkania można było sprawdzić swoje umiejętności analizy technicznej i przewidywać  zachowania kursu kontraktów terminowych na emisję CO2 na podstawie notowań z lat 2016-2017. Spotkanie było doskonała okazją do zadawania pytań i poszerzania swojej wiedzy w zakresie inwestycji i rynków finansowych. W czasie całego spotkania rozmawiano na wiele tematów min.: ogólnej kondycji polskiej giełdy oraz głównych indeksów, sektora bankowego, kryptowalut.
Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali upominki przygotowane przez Pana Pawła Appelta i spółkę Enea. Bardzo dziękujemy za spotkanie!