Znamy już zwycięzców!

W ramach obchodów Roku Jubileuszowego Zespołu Szkół Ekonomicznych Uczniowie i Absolwenci ZSE mogli uczestniczyć w konkursie na plakat pod hasłem „Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych”
W kategorii „Absolwent” ex aequo 1 miejsce:
Marta Musielak – absolwentka Liceum Profilowanego z roku 2007, profil zarządzanie informacją, absolwentka Szkoły Policealnej z roku 2009, technik informatyk
Jakub Musielak – absolwent ZSE z roku 2009, technik informatyk
W kategorii „Uczeń”:
1 miejsce – Miłosz Wiśniewski z kl. 3R2
2 miejsce – Małgorzata Mrugas z kl. 4R2
3 miejsce – Barbara Bączyk z kl. 3I1/R1
Wyróżnienie za pomysłowość i nowoczesne ujęcie tematu: Julia Andrzejewska z kl. 4IR1
Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców ZSE – vouchery podarunkowe do kina – wręczył zwycięzcom dyrektor ZSE Krzysztof Redliński.
Organizatorkami konkursu i wystawy pokonkursowej były panie: A. Ciechomska, M. Danielewicz, M. Gorzejewska oraz B. Nowak.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Znamy już zwycięzców! Znamy już zwycięzców!