Konsument? Każdy z nas!

W ramach Międzynarodowego Dnia Konsumenta odbyło się spotkanie klasy 1e1 z pracownikiem Biura Rzecznika Konsumentów w Poznaniu. Pani Sylwia Jezierna wyjaśniła procedurę składania reklamacji, jak również różnicę pomiędzy gwarancją a niezgodnością towaru z umową. Omówiła również problemy wynikające z zawierania umów na odległość i poza lokalem.
Tematyka spotkania wzbudziła duże zainteresowanie, a aktywny udział w zajęciach pokazał zapotrzebowanie na znajomość przepisów konsumenckich.

Konsument? Każdy z nas!