Dzień Patrona w wydaniu informatyków

W Dniu Patrona odbywają się konkursy i imprezy nie tylko rozrywkowe.
Informatycy z klasy 3i3 uczcili Dzień Patrona naukowo. Wykład „Najnowsze Kompilatory Programowania” przeprowadził Wojtek Siekierczak. W końcowym konkursie z wiedzy na temat kompilatorów miejsca na podium zajęli:
Rafał Wiśniewski – 1 miejsce, Miłosz Lisek – 2 miejsce, Jakub Woźniak – 3 miejsce.

Dzień Patrona w wydaniu informatyków