„60-tka” już za nami…

„Wszystko było nie tak dawno, choć minęło wiele lat
Przeleciała także młodość karuzelą dawnych lat.
Pozostały dziś wspomnienia, które echem niesie wiatr
Ale święto jest nadzieją na powroty w dawny świat”

Jubileusz to niezwykłe wydarzenie, które stwarza okazję, by cofnąć się w czasie i ocenić dorobek nie tylko własny, ale wszystkich tych, którzy kreowali wizerunek naszej szkoły. Odmierza ona swoje istnienie nie latami, a kolejnymi „rocznikami” rozpoczynającymi i kończącymi pobyt w jej murach. Wszyscy nasi absolwenci, dyrektorzy i pracownicy szkoły, kształtowali oblicze naszej szkoły, tworzyli klimat i budowali tradycje kontynuowane przez ich następców.

„60-tka” już za nami…

Każdy jubileusz wnosi w życie świeży zapał i nową mądrość. Jubileusz jest wyzwaniem – aby jasno patrzeć w przyszłość i sprostać wymaganiom XXI wieku należy spojrzeć wstecz, wydobyć z przeszłości to, co najwartościowsze, co stanowi o własnej tożsamości, o naszych korzeniach.
Dlatego też podczas uroczystości przedstawiono prezentację pokazującą historię ZSE, zawierającą unikalne zdjęcia z kronik od początku istnienia szkoły. Wielki aplauz zebrał także film przygotowany przez uczniów klasy 2R1 oraz panie: Joannę Koczorowską i Małgorzatę Kiełbowicz, pokazujący ważne wydarzenia z życia szkoły i uczniów. Było to kino dokumentalne z elementami komedii romantycznej i filmu akcji.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością:
emerytowanym dyrektorom i wicedyrektorom: p. Aleksandrowi Weissowi, p. Marianowi Dźwinielowi, p. Barbarze Rosenberg, p. Elżbiecie Wrzosek, p. Annie Kaczmarek – Olejniczak, emerytowanym nauczycielom ZSE, przedstawicielom Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu „ Ekonomik”, przedstawicielom Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski, przedstawicielom firm patronackich oraz pracodawców, współpracujących ze szkołą, przedstawicielom Rady Rodziców, dyrektorom poznańskich szkół ponadgimnazjalnych i innym gościom, którzy świętowali razem z nami!
Cieszymy się także, że byli z nami przedstawiciele władz oświatowych:
* Zastępca Prezydenta Miasta Poznania pan Mariusz Wiśniewski, reprezentujący Prezydenta Miasta Poznania pana Jacka Jaśkowiaka
* Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania pan Przemysław Foligowski
* Kierownik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania pani Renata Jocz
* Zbigniew Talaga – Wicekurator Oświaty
Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie!
Uroczystość uświetnili swoimi występami:
- pierwsza w Polsce kameralna grupa specjalizująca się w wielogłosowej wokalnej miniaturze muzycznej – Janusz Zawadzki, jeden z członków grupy, jest absolwentem naszej szkoły
- duet fortepianowo-skrzypcowy: Jakub Pietrzak i Mateusz Gidaszewski.
Uroczystość prowadzili: Julia Kaźmierczak i Hubert Jeżewski oraz p. Katarzyna Weiss i Rafał Pietrzak
Organizatorem obchodów Jubileuszu była p. Katarzyna Weiss
Autorzy zdjęć: Kinga Żyluk, Dawid Łyszczarz, Emilia MendakAbsolwenci, którzy są zainteresowani otrzymaniem zdjęć, proszeni są o kontakt z p. Emilią Mendak, emilia.mendak@gmail.com