Informacja dla kandydatów

Informujemy, że w zakładce Nabór umieszczone są dokumenty, które kandydat zakwalifikowany do szkoły, powinien dostarczyć do 19 lipca 2018r. do godz. 12.00