Zarządzanie projektami w praktyce

„Zwolnieni z Teorii” dotarli wczoraj do naszej szkoły promując swoją Olimpiadę!
W ZSE były już realizowane w ubiegłych latach 4 projekty Zwolnionych Teorii: promowaliśmy życzliwość , zbieraliśmy fundusze na hospicjum, mówiliśmy NIE zwierzętom w cyrku.

Angażujecie się i działajcie, bo nie ma lepszej szkoły dla Waszych umiejętności niż praktyka!

szczegóły: www.zwolnienizteorii.pl

Zarządzanie projektami w praktyce