Sprzątanie świata

Od wielu lat nasi uczniowie biorą aktywny udział w akcji „Sprzątanie Świata”. W tym roku postanowiliśmy zacząć sprzątanie od okolicy naszej szkoły.

Sprzątanie świata