Żyłka detektywistyczna – najlepsza u ekonomistów!

Podczas gry szkolnej „Detektywi – znam swoją szkołę”,  klasy pierwsze zdały śpiewająco egzamin ze znajomości topografii szkoły. Pierwszoklasiści otrzymali zdjęcia zrobione na terenie szkoły, musieli te miejsca odnaleźć i napisać, gdzie się one znajdują. Okazało się, że najlepsi detektywi są w klasie 1e1! Gratulujemy!

 Żyłka detektywistyczna - najlepsza u ekonomistów!