Projekty

Projekty realizowane w roku szkolnym 2010/2011

 Projekt AS KOMPETENCJI

Celem projektu  „AS KOMPETENCJI”  jest umożliwienie uczniom szkół ponadgimnazjalnych rozwoju kompetencji matematyczno –fizycznych  lub kompetencji  z  przedsiębiorczości poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Projekt   jest  realizowany na obszarze województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Uczestnicy projektu to 1920 uczniów i 90 szkół ponadgimnazjalnych.

Projekt jest realizowany w okresie od X. 2009 r. do VIII. 2012 r.

W naszej szkole działają 2 grupy projektowe z kompetencji przedsiębiorczość pod opieką p. Jolanty Komorniczak i p. Emilii Mendak – do grup należą uczniowie klas II

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

szczegóły: www.askompetencji.eduportal.pl

Produkty: Produkt nr 1     Produkt nr 2    Produkt – Luki       Produkt – Profile zawodowe

Uwaga! Do prawidłowego wyświetlania produktów niezbędne jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox

Szkoła kluczowych kompetencji –projekt ma na celu  rozwijanie 4 kompetencji: język angielski, technologia informacyjna, matematyka, przedsiębiorczość.

Udział w projekcie biorą klasy pierwsze, realizując programy autorskie z ww. przedmiotów. Projekt prowadzą: p. Renata Drab (matematyka), Agnieszka Kuc (j. angielski), Katarzyna Weiss (technologia informacyjna), p. Maria Danielewicz (przedsiębiorczość)

Cele szczegółowe projektu to:

 • wsparcie procesu rozwijania poziomu Kompetencji Kluczowych 4000 uczniów z 40 szkół w ramach programów nauczania;
 • zwiększenie dostępności do pozalekcyjnych, uzupełniających, efektywnych i innowacyjnych form rozwijania Kompetencji Kluczowych:
  • Wakacyjne Obozy Naukowe,
  • Koła Naukowe,
  • Studium Kompetentnych Liderów,
  • Przedsiębiorstwo Symulacyjne;
 • wsparcie nauczycieli przy tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego opartego o programy autorskie uwzględniające kształtowanie Kompetencji Kluczowych w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych i przedsiębiorczości;
 • zwiększenie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami z 4 województw i 40 szkół.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji Projektu to 01.10.2009 – 31.12.2013r.

szczegóły: http://edycja2.kluczowe-kompetencje.pl/

Projekt „Przedsiębiorczość bez granic” – projekt opracowany przez p. Joannę Olejniczak, Marię Danielewicz i Agatę Ciechomską wspólnie z nauczycielami ze szkoły  z Berlina.  Projekt zakłada rozwijanie kompetencji językowych i z zakresu przedsiębiorczości, przewidziane są wymiany uczniowskie i praca w firmie symulacyjnej. Projekt realizuje klasa T2b

Projekt jest finansowany ze środków UE w ramach programu Comenius.

E-Twinning – współpraca ze szkołą w Duisburgu, oparta na pracy na platformie edukacyjnej, kształcąca umiejętności zawodowe, językowe i z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych  – uczniowie z klasy T III C (12 osób), T III E (7 osób)

Projekt prowadzi p. Janeta Kasprzycka

Projekt „Po co nam ta ekonomia?” – projekt opracowany i realizowany przez nauczycieli ZSE, dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego. Przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów ale uczniowie ZSE  mają możliwość brania udziału w wykładach prowadzonych przez wykładowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Projekt koordynuje p. Emilia Mendak

Projekt „Polsko-niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych”– dotyczy doskonalenia kompetencji dydaktycznych przez nauczycieli ZSE we współpracy z nauczycielami Theodor-Heuss-Schule z Wetzlar (Niemcy).

Projekt jest finansowany ze środków UE w ramach programu REGIO

Projekt koordynuje p. Emilia Mendak

Porozmawiajmy online

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podziałania 9.2 PO KL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Czas trwania projektu: 1 października 2010 roku – 31 lipca 2011 roku.

Poznański Park Technologiczny 3d od października rozpoczął drugą edycję szkoleń z grafiki komputerowej 3d opartych na programie 3dsMax. Zajęcia trwać będą do lipca 2011. Weźmie w nich udział 130 uczniów z pięciu poznańskich szkół. Kurs powstał aby zwiększyć szanse młodych ludzi na rynku pracy, poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Podczas szkoleń uczestnicy poznają:
podstawy definiowania światła, konfiguracji cieni, oświetlenia środowiska, budynków, stworzeń, postaci oraz animacji. Nauczą się używania koloru, projektowania i nakładania tekstur. Ponadto zgłębią przebieg renderowania i procesy kompozycji. Dowiedzą się również jak używać cieni, okluzji i oświetlenia globalnego w oparciu o technologie ICT.

Szkoły biorące udział w projekcie:

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu, na której zamieszczone są m.in. prace uczniów

 www.porozmawiajmyonline.pl

Galeria prac wykonanych przez uczniów ZSE zobacz 

Projekt koordynuje p. Jacek Mielnik