Rada Rodziców

Skład  Prezydium  Rady  Rodziców na rok 2018/2019

Rafał Beśka                        przewodniczący

Iwona Madaj                     wiceprzewodnicząca

Karolina Steinke-Madajczak               członek

Tatiana Bondaruk                członek

Skład Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2018/2019

Joanna Kisielewska              przewodnicząca

Dorota Lewandowska          wiceprzewodnicząca

Dariusz Wąż                           członek

Adres email Rady Rodziców: rada.rodzicow@zsepoznan.pl

Numer konta Rady Rodziców:

PKO I Oddział:32 1020 4027 0000 1402 0031 4229  – Rada Rodziców