Rada Rodziców

Skład  Prezydium  Rady  Rodziców na rok 2016/2017

Rafał Beśka                        przewodniczący

Katarzyna Janas             wiceprzewodnicząca

Anna Frankowska          wiceprzewodnicząca

Violetta Felster               członek

Agnieszka Bączyk           członek

Skład Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2016/2017

Joanna Małecka              przewodnicząca

Beata Szwanz                    wiceprzewodnicząca

Małgorzata Majewska-Lissy          członek

Adres email Rady Rodziców: rada.rodzicow@zsepoznan.pl

Numer konta Rady Rodziców:

PKO I Oddział:32 1020 4027 0000 1402 0031 4229  – Rada Rodziców