Rada Rodziców

Skład  Prezydium  Rady  Rodziców na rok 2020/2021

Rafał Beśka – przewodniczący

Tomasz Gałęski – wiceprzewodniczący

Agnieszka Malik-Mikołajczak – wiceprzewodnicząca

Lidwina Koller -  członek

Skład Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2020/2021

Tatiana Bondaruk - przewodnicząca

Agnieszka Graczyk – wiceprzewodnicząca

Marcin Piotrowicz - członek

Adres email Rady Rodziców: rada.rodzicow@zsepoznan.pl

Numer konta Rady Rodziców:

PKO I Oddział:32 1020 4027 0000 1402 0031 4229  – Rada Rodziców