Rada Rodziców

Skład  Prezydium  Rady  Rodziców na rok 2019/2020

Rafał Beśka – przewodniczący

Dorota Lewandowska – wiceprzewodnicząca

Tomasz Gałęski – wiceprzewodniczący

Anna Frankowska -  członek

Iwona Madaj -  członek

Skład Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2019/2020

Magdalena Borkowska – przewodnicząca

Tatiana Bondaruk – wiceprzewodnicząca

Małgorzata Wiśniewska – członek

Adres email Rady Rodziców: rada.rodzicow@zsepoznan.pl

Numer konta Rady Rodziców:

PKO I Oddział:32 1020 4027 0000 1402 0031 4229  – Rada Rodziców