Nabór 2020/2021

Akty prawne i informacje związane z naborem do Technikum Ekonomiczno-Administracyjnego nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych

W zakładce Podręczniki zamieszczono wykaz podręczników dla klas I oraz pozostałych klas

Instrukcja wysyłania kopii wyników egzaminu ósmoklasisty

Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć do szkoły do dnia 18 sierpnia 2020r.
(tylko kandydaci zakwalifikowani, znajdujący się na liście w dniu 12 sierpnia 2020r.)

   1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
   2. oryginał wyników egzaminu ósmoklasisty
   3. 3 zdjęcia legitymacyjne, podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i klasą
   4. karta zdrowia/bilans (otrzymałeś/aś w szkole podstawowej na koniec klasy 8)
   5. karta informacyjna
   6. zgoda rodziców/opiekunów prawnych na wykorzystanie danych osobowych dziecka w celach informacyjnych i promocyjnych (promocja sukcesów dziecka)
   7. deklaracja udziału w zajęciach religii/etyki
   8. deklaracja wyboru przedmiotów rozszerzonychtylko klasy w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości
    - grupa z rozszerzonym językiem niemieckim będzie utworzona pod warunkiem zgłoszenia się min. 10 uczniów;
    - do grupy z rozszerzoną matematyką w pierwszej kolejności będą kwalifikowani  uczniowie , którzy posiadają min. 75% punktów z części matematycznej na egzaminie ósmoklasisty (jeżeli zgłoszą wybór rozszerzenia z matematyki). Pozostali uczniowie są kwalifikowani na rozszerzenie z geografii.
   9. ankieta  dotycząca zdalnego nauczania
   10. opinia z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej (jeżeli posiadasz) – maks. do 2 września
   11. wpłata na identyfikator oraz wyjście integracyjne z wychowawcą 30 zł

Zapraszamy do polubienia profilu szkoły na facebooku www.fb.com/zse.poznan

Uczniowie klasy I proszeni są o dołączenie do grupy szkolnej, w której w sierpniu  będzie można zakupić używane podręczniki od uczniów ze starszych klas. https://www.facebook.com/groups/374703122994359/

Przy dołączaniu do grupy należy podać symbol klasy oraz imię i nazwisko, jeżeli nie wynika z nazwy profilu ucznia. Prośby o dołączenie nie zawierające tych informacji nie będą uwzględniane.

Nowy (aktualny) Regulamin przyjęć kandydatów w ZSE

Zapraszamy do obejrzenia filmu informacyjnego o zawodach, w których kształci Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych.

Instrukcja wysyłania dokumentów w systemie Nabór

Zapraszamy do obejrzenia filmu informacyjnego o szkole i odwiedzenia profilu szkoły na facebooku

3_Rekrutacja bez tajemnic
2_Rekrutacja bez tajemnic1_Rekrutacja bez tajemnic
————————————————————–

Zmiany terminów rekrutacji

Informacja Wielkopolskiego Kuratora oświaty w sprawie terminów rekrutacji

Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Wykaz olimpiad i konkursów

Uprawnienia laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych