Ogólnopolski Tydzień Kariery w naszej szkole

Co to jest OTK?

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Wzmacnia świadomość potrzeby wsparcia dla lepszej edukacji, pracy i kariery każdego obywatela.

Ogólnopolski Tydzień Kariery jest organizowany  w Polsce od  2009 roku.

W ZSE Ogólnopolski Tydzień Kariery jest organizowany w formie Dni Zawodów. Dla każdego z zawodów, w których kształcimy w naszej szkole, jest organizowany oddzielny cykl imprez, które mają na celu przybliżenie uczniom ich potencjalnych miejsc pracy, poznanie przyszłych pracodawców i  procesu rekrutacyjnego w znanych poznańskich firmach, doskonalenie umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych oraz poznanie zasad zakładania własnej działalności gospodarczej.

Zobacz sprawozdanie z OTK 2012 w naszej szkole

Zobacz galerię zdjęć z OTK w naszej szkole