Technik obsługi turystycznej

Od roku szkolnego 2012/2013 nastąpi zmiana sposobu kształcenia we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych, także w technikach.  Zamiast jednego egzaminu zawodowego na zakończenie nauki w szkole, uczeń będzie zdawał egzaminy „cząstkowe” uzależnione od liczby kwalifikacji przewidzianych dla jego zawodu (kwalifikacje=grupy umiejętności). Zaświadczenia o zdaniu egzaminów z kwalifikacji oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej pozwolą  na uzyskanie tytułu technika obsługi turystycznej

 W zawodzie technik obsługi turystycznej  przewidziane są 2 kwalifikacje (oznaczone literami „T”)

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

                 W zawodzie technik obsługi turystycznej poszerzysz swoją wiedzę z geografii turystycznej Polski i świata, nauczysz się sporządzać programy konferencji, kongresów, targów i giełd turystycznych, dokonywać kalkulacji kosztów usług turystycznych oraz ich rozliczenia.

Ważną umiejętnością absolwenta w tym zawodzie jest stosowanie metod przewodnictwa turystycznego oraz pilotażu wycieczek, umiejętność organizowania czasu wolnego klientów.

Nauczysz się także opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych, współpracy z uczestnikami rynku turystycznego, udzielania informacji turystycznej.  Będziesz przygotowany do wykorzystania w przyszłej pracy programów komputerowych dotyczących rezerwacji usług i imprez turystycznych, prowadzenia dokumentacji księgowej imprez oraz sporządzania umów.

Wszyscy uczniowie kształcący się w technikach, bez względu na zawód, poznają też zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,  zasady pracy w małych zespołach, zasady komunikacji interpersonalnej, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oprócz nauki  2 języków obcych nauczanie w technikum obejmuje też tzw. język obcy zawodowy – zapoznający ze słownictwem stosowanym w danym zawodzie.

W zawodzie tym będą realizowane dwa przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym:

1.   język obcy (angielski lub niemiecki)

2.   geografia

Rozszerzenia tych przedmiotów ułatwią Ci zdawanie ich na poziomie rozszerzonym na maturze oraz dostanie się na wymarzone studia.

Perspektywy pracy?  Biura podróży, punkty informacji turystycznej, hotele, pensjonaty a po zdaniu odpowiednich egzaminów państwowych możesz pracować także jako pilot wycieczek krajowych i zagranicznych. Możesz także założyć własną firmę zajmującą się świadczeniem usług turystycznych, w tym organizacja kongresów i konferencji.