Projekt Innowacyjny – Wyobraź sobie firmę

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.

Projekt jest realizowany w formule innowacyjnej co oznacza, iż wszystkie podejmowane w jego ramach działania charakteryzują się nowatorskim podejściem do tematu nauczania, ukierunkowanego na praktyczne zdobycia wiedzy oraz umiejętności i wykorzystanie jej w codziennym życiu.

Wykorzystanie gier fabularnych

W kontekście tego projektu system gier fabularnych jest wykorzystywany w odzwierciedleniu fikcyjnych sytuacji związanych z cyklem życia firmy – począwszy od jej założenia aż do zrealizowania założonego w ramach gry celu. Nauczyciele (Mistrzowie Gry)  prowadzą rozgrywkę w oparciu o wcześniej przygotowany scenariusz prowadząc graczy, nadzorując ich rozgrywkę oraz oceniając efekty działań uczniów (Graczy). Pod opieką nauczycieli przez 5 miesięcy, zespoły będą prowadzić wirtualne firmy podczas sesji eduRPG. Wyniki sesji będą oceniane, a w 6 miesiącu najlepsze zespoły z każdej szkoły wezmą udział w międzyszkolnej rozgrywce finałowej.