Centrum Kariery w ZSE

Centrum kariery

Celem działań prowadzonych w ramach Centrum Kariery jest pomoc uczniom w wejściu na rynek pracy oraz wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Prowadzeniem tych działań zajmują się:

- Emilia Mendak, doradca zawodowy i personalny, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i podstaw przedsiębiorczości

- Karolina Markiewicz – pedagog szkolny, doradca zawodowy

Co robimy?

- organizujemy Ogólnopolski Tydzień Kariery, w ramach którego organizujemy spotkania i warsztaty:

  • z ciekawymi ludźmi, którzy przedstawiają ścieżkę swojej kariery, także z absolwentami naszej szkoły, którzy założyli własne firmy,
  • ze specjalistami, którzy podpowiedzą jakie formalności należy załatwić przy zakładaniu firmy,
  • ze specjalistami od pisania biznes planu,
  • z doradcami zawodowymi.

- organizujemy warsztaty z tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy rekrutacyjnej
- prowadzimy indywidualne zajęcia z tworzenia Indywidualnego Planu Kariery
- prowadzimy warsztaty grupowe z poznawania mocnych stron
- organizujemy warsztaty rozwijające kompetencje miękkie
- prezentujemy naszym uczniom ofertę poznańskich uczelni
- zamieszczamy oferty pracy dla absolwentów, odpowiednie do ich kwalifikacji  (na szkolnej grupie na facebooku),
- organizujemy udział w testach predyspozycji zawodowych dla chętnych uczniów,
- organizujemy projekty i działania promujące edukacje ekonomiczną dla gimnazjalistów,
- pomagamy w organizacji  w szkole Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości i Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
- zdobywamy nowe, atrakcyjne  miejsca praktyk dla naszych uczniów,
- pozyskujemy partnerów do współpracy w ramach wszystkich wyżej wymienionych imprez,
- przekazujemy najnowsze informacje z rynku pracy

 ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY!

W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPRASZAMY MATURZYSTÓW, KTÓRZY BĘDĄ  APLIKOWAĆ DO SWOJEJ PIERWSZEJ PRACY – POMOŻEMY WAM STWORZYĆ ATRAKCYJNE CV.