Szkolny Klub Przedsiębiorczości (SKP)

 

Klub działa od roku szkolnego 2007/2008

Celem działań podejmowanych przez SKP jest:
a. kształtowanie przedsiębiorczych postaw wśród uczniów
b. umożliwienie uczniom udziału w ogólnopolskich projektach edukacyjnych z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości,
c. pogłębianie wiedzy ekonomicznej uczniów.

SKP uczestniczy w projektach i konkursach edukacyjnych proponowanych przez Narodowy Bank Polski oraz Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, będących organizatorem Klubu IMPULS.
SKP podejmuje działania zmierzające do realizacji zadań własnych, zgłoszonych zgodnie zasadami przedstawionymi na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego www.nbportal.pl w zakładce IMPULS.

Opiekunowie SKP:
Agata Ciechomska
Janeta Kasprzycka
Jolanta Komorniczak
Emilia Mendak

Szkolny Klub Przedsiębiorczości z ZSE już dwukrotnie otrzymał tytuł najlepszego SKP w Wielkopolsce a opiekunki SKP – tytuły Najlepszych Nauczycieli Przedsiębiorczości w Wielkopolsce.

Projekty i konkursy w których brał/bierze udział SKP:

• Olimpiada Przedsiębiorczości – Janeta Kasprzycka
• Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – Agata Ciechomska
• Program Moje Finanse 2012 – Janeta Kasprzycka, Emilia Mendak
• Program Ekonomia Stosowana – Janeta Kasprzycka, Emilia Mendak
• Konkurs na projekt własny – Emilia Mendak
• Konkurs na pracę pisemną – Jolanta Komorniczak
• Konkurs Zarządzania Firmą Ja Titan – Janeta Kasprzycka
• Banki w akcji – Jolanta Komorniczak
• Nakręcona ekonomia – Jolanta Komorniczak
• Konkurs na spot filmowy nt. działalności NBP – Emilia Mendak
• Konkurs na plan kampanii promocyjnej monet kolekcjonerskich WOŚP-NBP – Emilia Mendak
• Konkurs na plan kampanii społecznej dotyczącej akcji „Nie daj się nabrać. Sprawdź zanim podpiszesz” – Emilia Mendak
• konkurs na Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości – Emilia Mendak
• Konkurs Podstawowe Pojęcia Ekonomiczne – Janeta Kasprzycka, Jolanta Komorniczak, Emilia Mendak
• Konkurs „Bieguny Ekonomii” – Emilia Mendak
• Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – wszyscy opiekunowie
• Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości – Janeta Kasprzycka
• ogólnopolski konkurs Young Manager – Emilia Mendak

Największe sukcesy SKP:
• 2012/2013 – wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na spot filmowy nt. działalności NBP
• 2011/2012 – laureatka Olimpiady Przedsiębiorczości
• 2011/2012 – I miejsce w Polsce w konkursie na plan kampanii promocyjnej monet kolekcjonerskich WOŚP-NBP
• 2011/2012 – III miejsce w Polsce w konkursie Young Manager
• 2010/2011 – I miejsce w Polsce w konkursie na projekt własny za projekt edukacyjny „Po co nam ta ekonomia”
• 2008/2009 – I miejsce w Polsce za projekt własny „konkurs z Rachunkowości Akademia Księgowego” – projekt uzyskał też nagrodę główną w ogólnopolskim konkursie MEN „Otwarta Szkoła”