Kursy zawodowe – A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

1. Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych

Uczeń:
- korzysta z różnych źródeł informacji o produktach i usługach reklamowych;
- rozpoznaje rynek produktów i usług reklamowych na podstawie analizy ekonomicznej i marketingowej;
- stosuje narzędzia marketingu;
- opracowuje ofertę handlową zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami klientów;
- stosuje metody kalkulacji cen;
- opracowuje cenniki produktów i usług reklamowych;
- przygotowuje prezentację produktów i usług reklamowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

2. Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych

Uczeń:
- tworzy i aktualizuje bazy danych o klientach;
- identyfikuje typy klientów;
- prowadzi rozmowę sprzedażową;
- prezentuje ofertę sprzedaży produktów i usług reklamowych;
- prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych zgodnie z przyjętą strategią marketingową;
- realizuje zlecenia i zamówienia na produkty i usługi reklamowe;
- negocjuje oraz przygotowuje umowy sprzedaży produktów i usług;
- prowadzi dokumentację dotyczącą sprzedaży produktów i usług;
- korzysta z programów komputerowych stosowanych w procesie sprzedaży produktów i usług reklamowych.