Kursy zawodowe – E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Uczeń:
- stosuje systemy liczbowe używane w technice komputerowej;
- wymienia funkcje i przestrzega zasad działania poszczególnych elementów jednostki centralnej komputera;
- dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;
- montuje komputer osobisty z podzespołów;
- modernizuje i rekonfiguruje komputery osobiste;
- planuje przebieg prac związanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy;
- instaluje i aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje;
- stosuje polecenia systemów operacyjnych do zarządzania systemem;
- instaluje i konfiguruje sterowniki urządzeń;
- konfiguruje ustawienia personalne użytkownika w systemie operacyjnym;
- stosuje oprogramowanie narzędziowe systemu operacyjnego;
- stosuje oprogramowanie zabezpieczające;
- odczytuje dokumentację techniczną informatycznych systemów komputerowych;
- opracowuje wskazania do użytkowania systemu operacyjnego;
- sporządza cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;
- opracowuje dokumentację techniczną stanowiska komputerowego;
- stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych;
- rozpoznaje rodzaje licencji oprogramowania komputerowego;
- stosuje przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.

2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego

Uczeń:
- wyjaśnia zasadę działania interfejsów komputera osobistego;
- wyjaśnia zasadę działania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
- przygotowuje urządzenia peryferyjne komputera osobistego do pracy;
- stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
- dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
- wykonuje konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
- instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
- konfiguruje urządzenia peryferyjne komputera osobistego.

3. Naprawa komputera osobistego

Uczeń:
- posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego;
- określa kody błędów uruchamiania komputera osobistego;
- lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego;
- lokalizuje oraz usuwa usterki systemu operacyjnego i aplikacji;
- lokalizuje uszkodzenia urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
- sporządza harmonogram prac związanych z lokalizacją i usuwaniem usterek komputera osobistego;
- dobiera oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego;
- odzyskuje z komputera osobistego dane użytkownika;
- tworzy kopie bezpieczeństwa danych;
- formułuje wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy komputera osobistego;
- sporządza kosztorys naprawy komputera osobistego.