Kursy zawodowe – E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej

Uczeń:
- rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych;
- rozpoznaje i stosuje normy dotyczące okablowania strukturalnego;
- rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;
- rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu;
- określa funkcje komputerowego systemu sieciowego;
- wykonuje projekt lokalnej sieci komputerowej;
- dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe;
- sporządza kosztorys projektowanej sieci komputerowej;
- dobiera medium do budowy lokalnej sieci komputerowej;
- dobiera przyrządy i urządzenia do montażu okablowania strukturalnego;
- montuje okablowanie sieciowe;
- wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;
- opisuje i analizuje klasy adresów IP;
- projektuje strukturę adresów IP w sieci;
- wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
- opracowuje dokumentację powykonawczą lokalnej sieci komputerowej.

2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych

Uczeń:
- modernizuje i rekonfiguruje serwery;
- konfiguruje przełączniki lokalnych sieci komputerowych;
- konfiguruje sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych;
- konfiguruje rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall);
- konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci komputerowej bezprzewodowej;
- konfiguruje urządzenia telefonii internetowej;
- dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne;
- tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych;
- monitoruje pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych.

3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Uczeń:
- instaluje sieciowe systemy operacyjne;
- konfiguruje interfejsy sieciowe;
- udostępnia zasoby lokalnej sieci komputerowej;
- charakteryzuje usługi serwerowe;
- określa funkcje profili użytkowników i zasady grup użytkowników;
- zarządza kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera;
- konfiguruje usługi katalogowe lokalnej sieci komputerowej;
- zarządza centralnie stacjami roboczymi;
- rozpoznaje protokoły aplikacyjne;
- monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej;
- modernizuje lokalną sieć komputerową;
- przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;
- wyjaśnia zasady działania protokołów lokalnej sieci komputerowej;
- konfiguruje usługi odpowiedzialne za adresację hostów (adresację IP), system nazw, ruting, zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall);
- podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu;
-konfiguruje usługi serwerów internetowych;
- określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;
- lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych;
- zabezpiecza komputery przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.