Szkoła Policealna – oferta edukacyjna

Szkoła Policealna Nr 1  realizuje program nauczania w trybie nauki dziennej. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.
Zawody:
- technik informatyk
- technik administracji
- technik bezpieczeństwa i higieny pracy
- technik rachunkowości

Szkoła policealna Nr 1 dla Dorosłych realizuje program nauczania w trybie nauki zaocznej. Zajęcia odbywają się co drugą sobotę i niedzielę.
Zawody:
- technik informatyk
- technik administracji
- technik bezpieczeństwa i higieny pracy
- technik rachunkowości