Projekty

Projekty realizowane w Zespole Szkół Ekonomicznych w roku szkolnym 2012/2013

Projekt Innowacyjny – Wyobraź sobie firmę

Informacje o projekcie            Wersja pdf

Projekt Szkoła Sukcesu

Informacje o projekcie           Wersja pdf

Szkoła kluczowych kompetencji

Informacje o projekcie          Wersja pdf

Przedsiębiorczość bez granic

Informacje o projekcie         Wersja pdf