Kluczowe kompetencje

Projekt ma na celu  rozwijanie 4 kompetencji  z języka angielskiego, technologii informacyjnej, matematyki, przedsiębiorczości.
Udział w projekcie biorą klasy drugie, realizując programy autorskie z ww. przedmiotów. Projekt prowadzą: p. Renata Drab (matematyka), Agnieszka Kuc (j. angielski), Katarzyna Weiss (technologia informacyjna), p. Maria Danielewicz (przedsiębiorczość). Jest to już III rok trwania tego projektu.
Cele szczegółowe projektu to:
•    wsparcie procesu rozwijania poziomu Kompetencji Kluczowych 4000 uczniów z 40 szkół w ramach programów nauczania;
•    zwiększenie dostępności do pozalekcyjnych, uzupełniających, efektywnych i innowacyjnych form rozwijania Kompetencji Kluczowych:
Wakacyjne Obozy Naukowe, Koła Naukowe, Studium Kompetentnych Liderów, Przedsiębiorstwo Symulacyjne;
•    wsparcie nauczycieli przy tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego opartego o programy autorskie uwzględniające kształtowanie Kompetencji Kluczowych w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych i przedsiębiorczości;
•    zwiększenie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami z 4 województw i 40 szkół.
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji Projektu to 01.10.2009 – 31.12.2013r.
szczegóły: http://edycja2.kluczowe-kompetencje.pl/