Przedsiębiorczość bez granic

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu kolejny raz uczestniczy w realizacji partnerskiego projektu Comenius „Przedsiębiorczość bez granic”. Naszym partnerem, podobnie jak w latach ubiegłych  jest szkoła Oberstufenzentrum Burowirtschaft & Dienstleistungen w Berlinie. Projekt rozpoczął się w październiku 2012 roku i trwać będzie do czerwca 2014r.

W tym okresie czasu odbędą się trzy spotkania:

  •  kwiecień 2013: przyjazd młodzieży niemieckiej do Poznania
  • październik  2013 wyjazd naszych uczniów do Berlina
  • czerwiec  2014  wizyta uczniów z Berlina -    podsumowująca projekt.

Główny celem uczniów uczestniczących w projekcie będzie stworzenie przedsiębiorstwa, które byłoby umiejscowione na polskim rynku, ale tworzyłby kampanię reklamową adekwatną na rynek polski i niemiecki. Komunikacja między uczestnikami projektu będzie utrzymywana  w języku angielskim. Główny nacisk będzie położony na wiedzę o społeczeństwie i historii Wielkopolski oraz Poznania z okresu przełomu XIX i XX wieku.

Wszelkie osiągnięcia i rezultatu pracy zostaną opublikowane w  Berlińskiej Izbie Handlu i Przemysłu a także w gazetach: Berliner, Zeitung  i Tagesspiegel.

Zakres prac uczestników projektu:

1. Uczestnicy projektu będą działać poprzez  planowanie, przygotowanie i zakładanie przedsiębiorstwa (przygotowując dokumenty założycielskie i inne niezbędne dokumenty dotyczące zakładania przedsiębiorstwa.

2. W drugim roku trwania projektu uczniowie będą przygotowywać biznes plan i następnie badać rynek reklamowy.

3.Uczniowie przygotują kampanię reklamową produktu, adekwatną dla obydwu rynków: Niemiec i Polski, wzorowaną na kampaniach z XIX i XX wieku.

4. Obydwie grupy (polska i niemiecka) przygotują prezentacje na temat kulturalnych różnic, a zwłaszcza na temat stereotypów zakorzenionych w społeczeństwie, które poznali poprzez badania zwyczajów, kultury i podłoża społeczno-ekonomicznego; będą chcieli wyjaśnić je i poznać dokładnie zwyczaje innego kraju.

5.Zostanie stworzony Polsko-Angielski i Angielsko-Polski słownik terminów z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii.