Nabór 2018-2019

Szkolny zestaw podręczników dla klasy I

Akty prawne i informacje związane z naborem do Technikum Ekonomiczno-Administracyjnego nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych

Dokumenty, które powinien dostarczyć do szkoły kandydat, który 11 lipca będzie na liście zakwalifikowanych do szkoły.
Termin dostarczenia: do 19 lipca 2018 do godz. 12.00

- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia
o wynikach testów (jeżeli nie zostały złożone do 25 czerwca)

- karta zdrowia i bilans (z gimnazjum)

- 3 fotografie, podpisane imieniem i nazwiskiem

- 30 zł (m.in. na  identyfikator)

- odpis/ksero aktu urodzenia (do wglądu)

- wypełniona i podpisana Karta Informacyjna – pobierz 

- Informacja  o przetwarzaniu danych osobowych podpisana przez rodziców/opiekunów - pobierz

- oświadczenie dotyczące  uczęszczania na religię/etykę/WDŻ – pobierz

- w klasie 1e1 wyboru przedmiotów rozszerzonych - pobierz

- zgoda na upublicznianie wizerunku – zawarta w pliku „Informacja o przetwarzaniu danych”

Kandydaci do ZSE! Przypominamy ważne terminy.

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego

 

Przedmioty punktowane 2018_2019

Informacje o zawodach

Technik ekonomista

Technik informatyk

Technik obsługi turystycznej

Technik organizacji reklamy