Szkoła Policealna – nabór 2018

Akty prawne i informacje związane z naborem do Szkoły Policealnej nr1 dla Dorosłych

Zarządzenie Dyrektora ZSE dotyczące naboru do Szkoły Policealnej w roku 2018/2019

Podstawy prawne rekrutacji

Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

——————————————————————————————–

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej

 

Przyjmujemy zapisy kandydatów do Szkoły Policealnej nr 1 dla Dorosłych w następujących zawodach:

- technik informatyk

kwalifikacje:

EE.8 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych , urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.9 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

- technik rachunkowości

kwalifikacje:

AU.36 – Prowadzenie rachunkowości
AU.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

- technik administracji

 kwalifikacja:

AU.68 – Obsługa klienta w jednostkach administracji

- technik bezpieczeństwa i higieny pracy

kwalifikacja:

MS.12 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Tytuł technika w danym zawodzie można uzyskać po zrealizowaniu wszystkich wymaganych w tym zawodzie kwalifikacji oraz zdaniu egzaminów z tych kwalifikacji.

———————————————————————-