Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Od nowego roku szkolnego 2012/2013, następuje zmiana sposobu kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, dotyczy to również szkół policealnych. Na zakończenie nauki w szkole zamiast jednego egzaminu zawodowego, słuchacz będzie zdawał tzw. egzaminy „ cząstkowe” uzależnione od liczby kwalifikacji dla danego zawodu (kwalifikacje, umiejętności). Świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz zaświadczenia o zdaniu egzaminów cząstkowych z kwalifikacji pozwolą na uzyskanie tytułu technika danego zawodu.

W zawodzie przewidziana jest 1 kwalifikacja ( oznaczona literą „Z”)

Z.13 – Zarządzanie bezpieczeństwem środowisku pracy

W zawodzie technik BHP można zdobyć wiedzę z zakresu rysunku technicznego, podstaw konstrukcji maszyn oraz podstawowych technologii stosowanych w przemyśle maszynowym i budownictwie a także umiejętności, które są niezbędne do oceny poprawności eksploatacji maszyn i urządzeń. Dodatkowo zdobywa się umiejętności dotyczące wpływu procesów emocjonalno-motywacyjnych na sprawność działania człowieka, przestrzegania zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej.
W trakcie półtorarocznego okresu nauczania słuchacze zdobywają wiedzę na temat przepisów prawa określających wymagania BHP, ergonomii pracy, oceny ryzyka zawodowego, ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych a także organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu BHP. Wszyscy słuchacze poznają zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, komunikacji interpersonalnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizacji pracy w małych zespołach.
W trakcie nauki słuchacze zapoznają się ze słownictwem zawodowym w języku obcym na zajęciach języka obcego zawodowego.

Możliwości zatrudnienia:
Kształcenie szerokoprofilowe techników BHP pozwala na uzyskanie kwalifikacji w różnych rodzajach działalności gospodarczej Absolwenci znajdą zatrudnienie w komórkach bezpieczeństwa i higieny pracy w małych i średnich podmiotach gospodarczych.