Kontakt

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu

 TECHNIKUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE NR 1 
60-327 Poznań, ul. Marszałkowska 40
 tel./fax. (061) 8672222, kom. 505135323
SZKOŁA POLICEALNA NR 1
 SZKOŁA POLICEALNA NR 1 DLA DOROSŁYCH 
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
 60-327 Poznań, ul. Marszałkowska 40
 tel./fax. (061)8537947, (061)8672222, kom. 508384190 www: www.zsepoznan.pl
e-mail: zse@zsepoznan.pl